Over `Ons huis`

Binnen de Stichting Kinderhulp Tjernobylramp is de projectgroep Ons Huis actief. Ons Huis is een dagcentrum voor kinderen met een beperking in Jelsk. De afgelopen twee jaar is er een samenwerking opgebouwd met als doel om door middel van gerichte hulp  een kwalitatief goed dagcentrum te ontwikkelen. Dit dagcentrum wil dan een voorbeeld zijn in Wit Rusland en de opgedane kennis delen met anderen die werkzaam in de zorg voor kinderen met een beperking in Wit Rusland. In de afgelopen twee jaar heeft de Stichting Kinderhulp Tjernobylramp  goederen en kennis gedeeld met Ons Huis. Zo zijn er rolstoelen voor de kinderen in Ons Huis afgeleverd, zijn er diverse ontwikkelings- en spelmaterialen geschonken en zijn er inhoudelijke Belevingsgerichte methodes aangeleverd.

De medewerkers in Ons Huis zijn bijzonder gemotiveerd, enthousiast en betrouwbaar aan het werk met onder andere alle geschonken materialen en kennis. We merken dat gerichte professionele hulp en een gelijkwaardige samenwerking waar iedereen van leert, mede de basis is van de snelle ontwikkeling van het Ons Huis.

De medewerkers van Ons Huis hebben aangegeven graag veel meer te willen leren van de zorg voor kinderen met een beperking in Nederland. De project groep Ons Huis heeft daarom een project georganiseerd om dat mogelijk te maken. Twee medewerkers van Ons Huis krijgen de mogelijkheid om begin juni ruim 10 dagen lang kennis te maken met diverse zorgvormen rondom kinderen met een handicap in Nederland. Binnenkort hoort u hier meer over en zullen we meer vertellen over de inhoud van dit project.

Voor de projectgroep Ons Huis is onlangs tijdens de les nacht op het Noordik in Almelo het startschot gegeven voor dit uitwisselingsproject (zie de fotocollage). Harry en Susan zijn begonnen om samen met een zestal leerlingen een belevingstheater te ontwikkelen. Dit belevingstheater zal door de leerlingen van het Noordik aangeboden worden aan de kinderen met een beperking in Ons Huis in Jelsk eind deze maand.

Het Noordik in samenwerking met de Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp hebben het mogelijk gemaakt dat  twee medewerkers van Ons Huis samen met de leerlingen van het Noordik mee terug komen naar Nederland. Harry en Susan zullen in ruim tien dagen de zorg voor kinderen met een handicap samen met de Wit Russiche gasten in Nederland in kaart brengen.

Blijf ons de komende tijd volgen op facebook en op deze website.