Archief Nieuws

2015:

Deze week begonnen om de verdere samenwerking tussen Stichting Kinderhulp Tsjernobylramp Wit-Rusland en het kinderdagcentrum Ons Huis in Wit Rusland concreet gestalte te geven. We willen Ons huis helpen met praktisch aangepast spelmateriaal, hulp bij het praktisch inrichten van ruimtes en overbrengen van kennis en methodieken. Susan Kruiskamp, Harry Broekhuizen, Margien Wessels, Caroline de Jong en Gerard Hulsegge hebben deze week concrete plannen uitgewerkt. Susan krijgt veel medewerking van een groot aantal deskundige medewerkers vanuit het dagverblijf de Iemenkorf van de Twentse Zorgcentra in Almelo. Harry krijgt medewerking vanuit Barry Emons Aangepast Spelmateriaal BV, waar hij werkt. In mei ga ik (Harry) een aantal dagen meewerken in Ons Huis in Wit Rusland om alle wensen te inventariseren. Margien, Caroline en Gerard zijn dan ook in Wit Rusland om het bezoek van de kinderen voor te bereiden die in september dit jaar weer naar Nederland komen. .